Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2020

Trắc nghiệm giữa kì 1 môn địa lí 7

 Bài 1: Dân số Câu 1:  Khái niệm dân số nào sau đây là hoàn chỉnh? a.Dân số là số người.                 b.Dân số là tổng số người. c.Dân số là nguồn lao động. d.Dân số là tổng số dân ở một địa phương trong một thời điểm nhất định. Câu 2:   Năm 2001 dân số thế giới khoảng:    A. 4 tỉ người.    B. 5 tỉ người.    C. 6,16 tỉ người    D. 6,5 tỉ người. Câu 3:  Người ta thường biểu thị dân số bằng : A.Một tháp tuổi.                       B. Một hình vuông C. Một đường thẳng                            D. Một vòng tròn  Câu 4:  Hình dạng tháp tuổi đáy rộng thân hẹp cho thấy: A. Số người trong độ tuổi lao động ít B. Số người trong độ tuổi lao động trung bình c. Số người trong độ tuổi lao động nhiều D.Số người trong độ tuổi lao động đang tăng dần Câu 5:  Độ tuổi dưới tuổi lao động là những người có tuổi từ: A. 0-14 tuổi                   B. 0-15 tuổi C. 0-16 tuổi                   D. 0-17 tuổi Câu 6:  Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề gì? A. Ăn, mặc B. Thiếu nhà ở, thất n

Bài đăng

Ngữ văn 6 Bài 7: Vua chích chòe - Kết nối tri thức

Ngữ văn 6 Bài 7: Cây khế - Kết nối tri thức

Ngữ văn 6 - Bài 7: Đọc: Con là... (Y Phương) - Chân trời sáng tạo

Cách trả lời thông minh khi bị chửi bị cà khịa

Ngữ văn 6 - Bài 7- Đọc: Chị sẽ gọi em bằng tên - Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 6 Bài 6 Đọc: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) - Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 – Bài 8: Học thầy, học bạn - Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 6 Bài 6 Đọc: Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh) - Chân trời sáng tạo

Thuyết Minh Về Bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính

Thuyết Minh Về Bài Thơ Bếp Lửa