Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2020

Trắc nghiệm giữa kì 1 môn địa lí 7

 Bài 1: Dân số Câu 1:  Khái niệm dân số nào sau đây là hoàn chỉnh? a.Dân số là số người.                 b.Dân số là tổng số người. c.Dân số là nguồn lao động. d.Dân số là tổng số dân ở một địa phương trong một thời điểm nhất định. Câu 2:   Năm 2001 dân số thế giới khoảng:    A. 4 tỉ người.    B. 5 tỉ người.    C. 6,16 tỉ người    D. 6,5 tỉ người. Câu 3:  Người ta thường biểu thị dân số bằng : A.Một tháp tuổi.                       B. Một hình vuông C. Một đường thẳng                            D. Một vòng tròn  Câu 4:  Hình dạng tháp tuổi đáy rộng thân hẹp cho thấy: A. Số người trong độ tuổi lao động ít B. Số người trong độ tuổi lao động trung bình c. Số người trong độ tuổi lao động nhiều D.Số người trong độ tuổi lao động đang tăng dần Câu 5:  Độ tuổi dưới tuổi lao động là những người có tuổi từ: A. 0-14 tuổi                   B. 0-15 tuổi C. 0-16 tuổi                   D. 0-17 tuổi Câu 6:  Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề gì? A. Ăn, mặc B. Thiếu nhà ở, thất n

Bài đăng

Cách trả lời thông minh khi bị chửi bị cà khịa

Thuyết Trình Về Gia Đình

Công thức Hình học lớp 4, 5

Ngữ Văn 6 Bài 1 : Đọc hiểu văn bản: Thánh Gióng - Cánh Diều

Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022 : "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu"

Tả cảnh bình minh ở Thành phố

Lập dàn ý một mùa trong năm

Viết Đoạn Văn Quy Nạp

Cảm nghĩ của em về những cơn mưa

Ngữ văn 6 Bài 5 Văn bản thông tin (Thuật lại sự kiện theo trình tự thời gian) - Cánh Diều