Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2020

Trắc nghiệm giữa kì 1 môn địa lí 7

 Bài 1: Dân số Câu 1:  Khái niệm dân số nào sau đây là hoàn chỉnh? a.Dân số là số người.                 b.Dân số là tổng số người. c.Dân số là nguồn lao động. d.Dân số là tổng số dân ở một địa phương trong một thời điểm nhất định. Câu 2:   Năm 2001 dân số thế giới khoảng:    A. 4 tỉ người.    B. 5 tỉ người.    C. 6,16 tỉ người    D. 6,5 tỉ người. Câu 3:  Người ta thường biểu thị dân số bằng : A.Một tháp tuổi.                       B. Một hình vuông C. Một đường thẳng                            D. Một vòng tròn  Câu 4:  Hình dạng tháp tuổi đáy rộng thân hẹp cho thấy: A. Số người trong độ tuổi lao động ít B. Số người trong độ tuổi lao động trung bình c. Số người trong độ tuổi lao động nhiều D.Số người trong độ tuổi lao động đang tăng dần Câu 5:  Độ tuổi dưới tuổi lao động là những người có tuổi từ: A. 0-14 tuổi                   B. 0-15 tuổi C. 0-16 tuổi                   D. 0-17 tuổi Câu 6:  Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết các vấn đề gì? A. Ăn, mặc B. Thiếu nhà ở, thất n

Bài đăng

Ngữ văn 6 – Bài 10 : Trái Đất - Mẹ của muôn loài - Chân trời sáng tạo

Viết Đoạn Văn 200 Chữ Về Suy Nghĩ Tích Cực

Ngữ văn 6 – Bài 10: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện - Chân trời sáng tạo

Em đóng vai Thánh Gióng để kể lại truyện Thánh Gióng

Ngữ văn 6 Bài 7: Cây khế - Kết nối tri thức

Ngữ văn 6 – Bài 11: Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách? - Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 6 Bài 6 Đọc: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) - Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 - Bài 10: Viết: Thách thức thứ hai - Sáng tạo cùng tác phẩm giả - Kết nối tri thức

Ngữ văn 6 - Bài 10: Nói và nghe: Về đích ngày hội với sách - Kết nối tri thức

Ngữ Văn 6 Bài 6 Đọc: Tuổi thơ tôi (Nguyễn Nhật Ánh) - Chân trời sáng tạo